Thursday, November 19, 2020

Ang Kuwento ni Teniente Gimo na Isang Aswang

Teniente Gimo, Aswang

AUDIO:

Ang "Teniente" ay isang salitang Espanyol na nangangahulugang "lieutenant"


Ang dahilan kung bakit tinatawag si Gimo dahil siya ay isang "Teniente del Barrio," o "Barangay Chairman" o "Barangay Captain."

Ang kanyang nakakatakot na istorya ay inilimbag sa ibat-ibang libro at mga komiks. Siya  rin ay itinampok bilang pangunahing kalaban sa isang napaka-tanyag na horror  film. Si Teniente Gimo ay sinasabing humantong sa isang bayan na puno ng kapwa aswang habang ang ilang mga bersyon ay nagsasabi naman siya ang lider ng mga aswang sa bayan.

Ang pinaka sikat na bersyon ni Teniente Gimo ay nang kasama niya ang kanyang anak na babae na si Maria na inanyayahan ang kanyang dalawang kaibigan na si Juana at Teresa sa kanilang pistang bayan sa Iloilo na hindi alam na sila ang magiging "pagkain" para sa kapistahan ng mga aswang.

Nang  dumating sina Juana at Teresa, sila ay binati nina Teniente Gimo at mga kamag anak niya ng may lugod at saya. Pinakain sila at inaliw. Maghahating gabi na nang magpasyang matulog sina Juana at Teresa sa silid ni Maria habang ang mga tao sa labas ng bahay ay abala sa paghahanda para sa handaan sa sunod na araw.

Habang natutulong sina Teresa at Maria, si Juana naman ay hindi makatulog dahil siya namamahay. Bumangon si Juana at sumilip sa bintana, inusisa niya kung ano ang nangyayari sa labas, nakita niya na may mga nag-iinuman habang ang ilan ay abala sa pagpuputol at paghahanda ng mga gulay. Napansin niya na may isang malaking kawali malapit sa mga tao sa labas, isang kawali na kasya ang isang buong kambing.

Narinig ni Juana ang boses ni Teniente Gimo sa kabila ng dingding kung saan siya nakatayo habang nakikipag usap sa dalawang tao.

"Alin dun ang kukunin namin?" Tanong ng lalaki.

"Ang nasa gitna at nasa kanan." Sagot ni Gimo.

Narinig din ni Jauna na madami daw aakyat para masigurado ang gagawin nila. Sila ay hahampasin ng bato sa ulo at isisilid sa sako.

Si Juana ay natakot, laking gulat niya ng malaman na sila pa ang lulutuin sa malaking kaldero.

Hindi alam ni Juana ang kanyang gagawin, gigisingin na sana niya ang kanyang kaibigan nang marinig niya na may papaakyat at papasok sa kwarto. Dali daling humiga si Juana, tinakpan niya ng kumot ang kanyang kaibigan at tsaka nagtakip ng kumot habang nagpanggap na natutulog. Sa pagkakataong ito si Juana ay wala na sa gitna at sa kaliwa naka pwesto, napunta sa gitna si Maria.

Narinig ni Juana ang dahan-dahan mga yapak ng mga lalaki, nararamdaman niya ang mahinay na lakad ng mga ito sa sahig hanggang sa narinig ang paghampas ng mga bato.

Hindi alam ng mg umakyat na si Maria ang kanilang hanampas. Isinilid ng mga lalaki si Maria sa sako at dali-daling dinala sa baba.

Nang lumabas na ang mga lalaki mabilis na ginising ni Juana si Teresa, ngunit mahimbing ang tulog nito at hindi magising. Sa kanyang takot, nagdesisyon siyang iwanan ang kanyang kaibigan at maingat na lumabas at lumabas ng bahay at nagtatakbo palayo. Hindi niya alam kung saan siya patungo basta siya ay patuloy na tumatakbo sa madilim na damuhan.

Teniente Gimo, Aswang

Hindi pa siya nakakalayo ng marinig niya ang malakas na sigaw, sigaw ni Teniente Gimo. Binuksan na pala ng mga lalaki ang sako at nakita nilang mali ang kanilang kinitil, iyon pala ay si Maria.

Galit na galit habang umiiyak si Teniente Gimo, inutusan ang mga lalaki na umakyat at kunin ang dalawang babae. Nagulat ang mga lalaki ng makita na isa nalang ang babaeng nakahiga, dali dali silang bumaba at sinabi ang kanilang nakita kay Gimo.

Inutusan ni Teniente Gimo ang lahat ng nandoon upang hanapin si Juana. Ang mga tao ay nagsimulang magsindi ng mga sulo patungo sa madilim na kagubatan.

Nakita ni Juana ang maraming ilaw na patungo sa lugar niya kaya lalo niyang binilisan ang takbo kahit hindi alam kung saan patungo. Nakakita si Juana ng hindi kataasang puno, umakyat siya dito at doon nagtago. Nagdasal siya na sana huwag maamoy at makita ng mga naghahanap sa kanya.

Nabigo ang mga naghahanap na makita si Juana at di naglaon ay umuwi.

Hanggang sa araw na ito, walang mga kongkretong katibayan sa kuwento ni Teniente Gimo bilang isang aswang o  sina Juana at Teresa ay talagang nakaligtas sa mga nakakatakot na aswang na nabuhay at naglantad ng kasuklam-suklam na pagkakakilanlan ni Gimo kasama ang kanyang kapwa mga aswang.

Copyright by Lucis Philippines

No comments:

Post a Comment

Studies Reveal Being Kind May Help You Age Gracefully

  Studies about kindness have shown that people who are kind to others have a lower risk of having anxiety and depression, remarkable findin...